Alla våra drömmar kan bli sanna

  • John Boone
  • 0
  • 1492
  • 42

Alla våra drömmar kan bli sanna, om vi har modet att driva dem. - Walt Disney

Många människor över hela världen drömmer om att göra bra saker men aldrig riktigt komma ner för att uppnå dem. Enligt min åsikt är dessa människor inte dumma, laggarda eller fega: de har bara ännu att ta reda på sätt att göra sina drömmar till verklighet. Drömmar, som eld, är mycket kraftfulla, men man är bättre om drömmen är ens tjänare snarare än sin mästare.

Drömmar är en del av våra liv och vi kan inte önska dem borta (som de ofta är i våra undermedvetna sinnen), men som människor skulle vi hellre fantasera än att faktiskt uppleva utmaningarna av vad vi borde drömma om. Vi vet att att leva våra drömmar innebär att vi måste bekämpa misslyckande, frustration, monotoni och långa dagar för att välkomna framgång, jubel och erkännande, och som om våra drömmar vet detta, uppmuntrar de oss att fokusera på de positiva aspekterna att realisera dem. Det är som om vi har siktar som filtrerar ut de svåra uppgifter och händelser som kan hindra oss från att uppnå våra mål.

Hur är du mästare i dina drömmar
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.