Är du chef för din känsla?

  • Dominick Harrison
  • 0
  • 695
  • 63

Det är lätt att känna sig negativt och agera negativt när man står inför utmanande situationer.
Att känna sig positivt innebär att du anpassar din attityd för att erövra utmaningen, mer ivriga att bemyndiga andra, vilket leder till bra resultat och bra ledare. Låt inte misslyckande övermanna dig, agera positivt i svåra tider.

      citat
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.