Vad är skillnaderna mellan kunskap, visdom och insikt?

  • Ronald Chapman
  • 0
  • 1917
  • 587

Kunskap, visdom och insikt kan låta som synonymer, men de är inte. Trots att de alla hänvisar till sinnet och en ackumulering av tankar och erfarenheter, har de några väldiga verkliga skillnader i väsendet av deras betydelser och deras tillämpningar i vårt liv.

Kunskap VS Visdom VS Insight

Kunskap är ackumuleringen av fakta och data som du har lärt dig om eller upplevt. Det är medveten om någonting och med information. Kunskap handlar verkligen om fakta och idéer som vi förvärvar genom studier, forskning, utredning, observation eller erfarenhet.

Visdom är förmågan att urskilja och bedöma vilka aspekter av den kunskapen som är sanna, rättvisa, varaktiga och tillämpliga på ditt liv. Det är förmågan att tillämpa den kunskapen på det större livsplanet. Det är också djupare; känna meningen eller orsaken; om att veta varför något är och vad det betyder för ditt liv.

Insikt är den djupaste nivån av menande och det mest meningsfulla i ditt liv. Insikt är en djupare och tydligare uppfattning om liv, kunskap, visdom. Det förstår den underliggande naturen av kunskap och essensen av visdom. Insikt är en sannare förståelse av ditt liv och den större bilden av hur sakerna sammanfaller. Reklam

I ett nötskal: Om kunskap är information, är visdom förståelsen och tillämpningen av den kunskapen och insikten är medvetenheten om den underliggande väsen av en sanning.

Tyvärr kan vi få en livstid för kunskap, men se aldrig visdom i den. Vi kan vara kloka, men saknar fortfarande den djupare meningen.

Christopher Reiss gör ett bra jobb för att summera skillnaderna på Quora ...

Kunskap mäter att en ökenväg är 12,4 mil lång.

Visdom packar tillräckligt med vatten för vandringen.

Insight bygger en limonadställ vid mil 6.

Kunskap är att veta hur man hanterar dina pengar, budgetar, spenderar, sparar.

Visdom är förståelse för hur pengar påverkar kvaliteten på ditt liv och din framtid. Reklam

Läs Nästa

Hur man skärper dina överförbara färdigheter för en snabb karriärväxel
Hur man går tillbaka till skolan vid 30 möjliga (och meningsfulla)
Hur man gör förändringar i livet för att vara den bästa versionen av dig
Bläddra ner för att fortsätta läsa artikeln

Insikt inser att pengar bara är ett verktyg som ska användas, att det inte har någon inneboende mening utöver dess användbarhet.

Kunskap är att lära sig att måla och använda den färdigheten för att odla en försörjning.

Visdom uttrycker din passion genom att måla och förstå att konst är en form av kommunikation som berör andra människors liv.

Insikt uppfattar att allting kan vara konst och att skapa din konst bidrar till förståelsen och uttrycket av kärnan i världen runt omkring dig. Reklam

Kunskap är att veta vilka saker, metoder, människor och nöjen som gör dig lycklig.

Visdom är att veta att medan dessa saker kan ge dig nöje, är lycka inte härledd från saker eller situationer eller människor. Det förstår att lycka kommer inifrån, och att det är en tillfällig sinnestillstånd.

Insikt är att veta att lycka inte är meningen med livet, att det inte är markören för livskvaliteten - det är bara en av de många flyktiga sinnesstämningarna i spektrumet av fulla känslor. Dessa känslor utgör inte våra liv; de är bara upplevelser.

Kunskap, visdom och insikt är alla värdefulla och alla har en plats i våra liv. Svårigheten ligger i det faktum att många av oss är oklara vad gäller deras skillnader, vilket ofta uppfattar villkoren och deras tillämpning är utbytbara. Att vara tydlig och medvetet medveten om hur våra sinnen engageras kan vara viktiga för att få ut det mesta av alla tre. Samtidigt som förvärv och tillämpning av information är värdefullt i sig måste vi också distillera och bedöma den informationen, och i slutändan hitta döden betydelse och relevans för hela våra liv. Kanske är den värsta formen av att veta att förvärva alla tre, och förstå hur de varje förbättrar livets kvalitet och upplevelse. Reklam
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.