Vad är din dagordning?

  • Theodore Horn
  • 0
  • 3205
  • 30

Snabbtänkare Jeffrey fortsatte och pratade om tanken på att ha en agenda på ett möte. Möte kan vara tidskrävande om det inte är produktivt eller det har inget "tema". Hur kan agendan hjälpa till med det här problemet?

... Så, i en mening kan en "agenda" vara en uppsättning uttalade eller oformulerade resultat eller mål för ett möte. Om vi ​​är alla i mötet för att få det bästa beslutet kan vi eller få den bästa informationen vi kan, varför inte ange våra fördjupningar framför? Låt oss hitta ett sätt att kommunicera vad vi tänker rätt från början och avgöra om människor är villiga att förändra sig. Jag har arbetat för företag där människor hade Myers = Briggs "typer" på deras namn märken så att andra kunde förstå hur man interagerar bättre med dem. Varför inte alla svara på mötesförfrågan med sina åsikter eller ställning? ...

I det andra ordet, för att vara produktiv måste du ha minst ett mål för mötet. Läs Jeffres artikel, det har några andra bra råd.

Vad är din dagordning? - [Tänk snabbare]
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.