Kritiska tänkande mini-lektioner

 • Joseph McCoy
 • 77
 • 5643
 • 730

Det har funnits många definitioner av frasen kritiskt tänkande. Generellt kan det definieras som:

Kritiskt tänkande är en mental process för att analysera eller utvärdera information. Sådan information kan samlas in från observation, erfarenhet, resonemang eller kommunikation. Kritiskt tänkande har sin grund i intellektuella värderingar som går utöver ämnesavdelningar och innefattar: tydlighet, noggrannhet, precision, bevis, grundighet och rättvisa.

Skeptics Dictionary har lagt fram en kritisk tänkande mini-lektion som innehåller följande artiklar:

 • Induktion och avdrag
 • Begreppet Giltighet
 • Wason Card Problemet
 • The Wason Card Problem, Del II
 • vanföreställningar
 • Replikation av studier
 • Fallacy of Suppressed Evidence
 • Replikation reviderad
 • Straw Man Fallacy

Lär dig det här vill du ha klarhet, noggrannhet, precision, bevis, noggrannhet och rättvisa på din analysförmåga.
Abrtdraig ([email protected])
20.03.22 06:10
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/5">Выживший</a>
Abrtdraig ([email protected])
20.03.22 03:57
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/21">Рассказ Служанки</a>
Abrtdraig ([email protected])
20.03.22 01:45
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/8">Отрочество</a>
Abrtdraig ([email protected])
19.03.22 23:33
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/19">Гарри Поттер и Дары Смерти</a>
Abrtdraig ([email protected])
19.03.22 21:21
<a href="https://t.me/filmfilmfilmes/16">Человек-паук Вдали от дома</a>
Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.