Kritiska tänkande mini-lektioner

 • Joseph McCoy
 • 0
 • 4107
 • 730

Det har funnits många definitioner av frasen kritiskt tänkande. Generellt kan det definieras som:

Kritiskt tänkande är en mental process för att analysera eller utvärdera information. Sådan information kan samlas in från observation, erfarenhet, resonemang eller kommunikation. Kritiskt tänkande har sin grund i intellektuella värderingar som går utöver ämnesavdelningar och innefattar: tydlighet, noggrannhet, precision, bevis, grundighet och rättvisa.

Skeptics Dictionary har lagt fram en kritisk tänkande mini-lektion som innehåller följande artiklar:

 • Induktion och avdrag
 • Begreppet Giltighet
 • Wason Card Problemet
 • The Wason Card Problem, Del II
 • vanföreställningar
 • Replikation av studier
 • Fallacy of Suppressed Evidence
 • Replikation reviderad
 • Straw Man Fallacy

Lär dig det här vill du ha klarhet, noggrannhet, precision, bevis, noggrannhet och rättvisa på din analysförmåga.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.