Mappstorlek Windows Explorer Extension

  • Joel Harper
  • 0
  • 2451
  • 55

Vad är fallet när du behöver ta reda på vad storleken på mappen är? Normalt måste du högerklicka på mappen och välja Egenskaper att kolla in storleken. Med Folder Size Explorer Extension kommer dessa smutsiga små verktyg att lägga till en ny kolumn för att visa storlek på mappar i detaljvy:

      Mappstorlek Explorer Extension lägger till en ny kolumn i detaljervy i Utforskaren. Den nya kolumnen visar inte bara storleken på filer, utan också storleken på mappar. Den håller reda på vilka mappar du ser och skannar dem i bakgrunden så att du kan se fullständig storlek på alla filer i mappen. Det är mycket användbart för att städa upp din skiva. När du väl blivit van vid att ha den informationen tillgänglig, ser en kataloglista helt enkelt ofullständig ut utan den!

      Mappstorlek Explorer Extension
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.