Du är vad du upprepade gånger gör. Excellence är inte en ...

  • Theodore Horn
  • 0
  • 4849
  • 754

Du är vad du upprepade gånger gör. Excellence är inte en händelse, det är en vana.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.