Fånga några saker, men inte allting

  • Brett Ramsey
  • 0
  • 5015
  • 380

Fånga några saker, men inte allt. Det är en bra idé att fånga dina tankar, idéer och potentiella uppgifter när de kommer upp, men om du kan göra något i ögonblicket, bry dig inte om att skriva ner det.

En stor del av GTD skriver allt ner. Tanken är att du inte vill lita på ditt minne och stör dig med saker du inte nödvändigtvis behöver behålla där.

Vad många som börjar göra detta är att det finns andra fördelar. Till exempel blir du nästan alltid självreflekterande.

10 skäl att skriva saker ner
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.