Hämtning av dagen Task Coach

  • Timothy Sherman
  • 0
  • 876
  • 119

Om du vill ha en enkel men ändå effektiv todo-chef, är den här applikationen för dig. Det är en öppen källkod ansökan för hantering av dina personliga uppgifter och todo lista. En av användbara funktioner har sammansatta uppgifter som du kan ställa in det genom kontekster eller projekt. Det ska kunna konvertera för att använda GTD-metoden. Här är dess introduktion:

      Task Coach är en enkel open source todo-chef för att hantera personliga uppgifter och todo listor. Det växte ut ur min frustration att kända uppgiftshanterare, som de som tillhandahålls med Outlook eller Lotus Notes, inte tillhandahåller anläggningar för sammansatta uppgifter. Ofta består uppgifter och andra saker av flera aktiviteter. Uppgift Coach är utformad för att hantera komposituppgifter.

      Uppgift Coach - Din vänliga uppgiftschef
Ingen har kommenterat den här artikeln än.

Hjälp, råd och rekommendationer som kan förbättra alla aspekter av ditt liv.
En enorm källa till praktisk kunskap om att förbättra hälsan, hitta lycka, förbättra en persons prestanda, lösa problem i sitt personliga liv och mycket mer.